Használati feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK


Üdvözöljük a Private Scandinavian Sparkasse, Limited („PSS”) hivatalos internetes honlapján (a „webhelyen”). Az ezen a webhelyen található információk általános jellegűek, és a felhasználók nem támaszkodhatnak az itt található információkra egy adott kérdéssel kapcsolatban anélkül, hogy banki, befektetési és pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsokat fogadnának el. A PSS megköveteli, hogy a weboldalt használó összes személy olvassa el és ismerje el az alábbi információkat.

FIGYELMESEN OLVASSA EL FELTÉTELEKET. A HOZZÁFÉRÉS HOZZÁFÉRÉSÉVEL ÉS BÁRMELY OLDALÁVAL ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT. HA NEM EGYETÉRT, NE HOZZA EL EZHEZ A WEBOLDALRA, vagy OLDALRA.

1. Változások a használati feltételekben

A PSS bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja ezeket a használati feltételeket. Tekintse át a jelen Felhasználási Feltételek legfrissebb verzióját, látogasson el a PSS webhelyére, és kattintson az oldal alján található Felhasználási feltételek hivatkozásra. Ha továbbra is hozzáfér ehhez a webhelyhez és használja azt, akkor elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket módosítva. A jelen Felhasználási Feltételek módosítására vagy módosítására vonatkozó egyetlen értesítés a PSS által közzétett, ezen a webhelyen történő felhasználásról szóló közzététel lesz; A PSS külön nem értesíti Önt a változásokról.

 

2. Információk és anyagok felhasználása

Az ezen a webhelyen található információk nem minősülnek a PSS által nyújtott befektetési, pénzügyi vagy banki alternatív szolgáltatások felajánlásának vagy felkérésének. A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, és nem képez szerződést vagy megállapodás alapját, amely csak a megfelelő számlaigénylési kérdőívek kitöltésével, a megfelelő számlaűrlapok kitöltésével érhető el, amelyeket elküldhetnek Önnek ellenőrzési információk, valamint a PSS hozzájárulása, hogy veled tagviszonyt létesítsen, és ezzel összefüggésben egy vagy több számlát nyisson az Ön számára.

Ez a weboldal nem tekinthető megtakarítások, kölcsönök, befektetések, pénzügyi vagy bármely más szolgáltatás vagy termék eladására irányuló ajánlatnak vagy felszólításnak bármely olyan joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat vagy kérés nem jogszerű, vagy ahol az ilyen ajánlatot vagy felszólítást benyújtó személy nem jogosult erre, vagy bárkinek, akinek jogellenes ilyen ajánlatot vagy megkeresést tenni. Mivel az ezen a webhelyen ismertetett anyagok terjesztését bizonyos joghatóságok törvények korlátozzák, a webhelyet elérő személyek kötelesek tájékozódni és betartani az ilyen korlátozásokat.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN KIZÁRÓLAG AZ ELŐZETES BEKEZDÉSEK SZABÁLYOZÁSÁVAL, ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY KÖZLEMÉNYÉNEK SZERVEZETÉNEK SZÁMÁRA nem reprodukálhatók, újraküldhetők, terjeszthetők, értékesíthetők, terjeszthetők, közzétehetők. A PSS ÉS/VAGY AZ ADATSZOLGÁLTATÓK ELŐZETES EXPRESS ÍRT BEleegyezése. KÖVETKEZŐKÉRT, A PSS ÉS A VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÓK ELŐZŐ EXPRESS ÍRÁS NÉLKÜLI NÉLKÜL NEM KELL MÁSOLNI A SZOFTVERBŐL VAGY DOKUMENTÁCIÓBÓL, HOGY ELADHATÓ, ELEKTRONIKUSAN vagy KÖVETKEZŐKÉPEN, SZERZŐDÉSI MUNKÁK SZERETÉSE VAGY LÉTREHOZÁSA.

 

3. A befektetési útmutatás és a szakmai tanácsadás korlátai

A fentiek korlátozása nélkül a PSS szolgáltatásait és az itt leírt befektetési eszközöket nem regisztrálták vagy engedélyezték az Egyesült Államok értékpapír -jogszabályai alapján, és nem kínálják vagy értékesítik őket közvetlenül vagy közvetve az Egyesült Államokban vagy annak bármely területén, vagyonán vagy területén joghatósága vagy állampolgárai vagy személyei alá tartoznak. Mivel az itt leírt szolgáltatásokat és befektetési eszközöket törvény korlátozhatja bizonyos joghatóságokban, tájékozódnia kell az ilyen korlátozásokról lakóhelye szerinti országban. Ha Ön olyan ország lakója, ahol az itt leírt szolgáltatások nem érhetők el, vagy egyébként bármilyen módon korlátozva vannak, ne kísérelje meg e pénzügyi intézmény tagjaként való regisztrációt vagy annak használatát. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy az itt leírt szolgáltatások nem állnak rendelkezésre olyan személyek számára, akik a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint kiskorúak vagy más módon nem minősülnek szerződéses félnek. Előfordulhat, hogy a PSS által kínált bizonyos szolgáltatások és befektetési eszközök nem állnak rendelkezésre bizonyos jelenlegi és/vagy potenciális tagok számára, akár a lakóhelyük szerinti ország, akár más okok miatt, és külön hivatkozni kell a felelősség kizárására és a különleges használati feltételekre szabályozza az egyes szolgáltatási és befektetési eszközöket.

Minden szolgáltatást és befektetési eszközt a PSS kizárólagos belátása szerint kínál. A PSS fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a regisztrációs kérelmeket, és érvénytelenítse a fent leírt tiltott személy által kötött tranzakciókat. Ha számlát nyit a PSS -nél, és bármely személy igénybe veszi az itt leírt szolgáltatásokat vagy befektetési eszközöket, az azt jelenti, hogy az ilyen személyt nem tiltják meg az ilyen felhasználástól, és hogy az ezzel kapcsolatban megadott összes információ pontos és teljes. A webhelyen található információk nem jelentenek ajánlást vagy meghívást vásárlásra, vagy ajánlatot kérnek értékpapírok eladására, vagy ajánlatot betétek elfogadására, vagy bármely más termék vagy szolgáltatás vagy befektetési eszköz biztosítására bármely joghatóságban bármely személy számára, akinek ez lehet jogellenes ilyen ajánlást, meghívást, felszólítást vagy ajánlatot tenni.

 

4. Az információk pontossága

A webhelyen található információk változhatnak, és időnként értesítés nélkül frissíthetők. Előfordulhat, hogy az interneten keresztül továbbított üzenetek és információk nem mentesek harmadik felek beavatkozásától, és azokat független ellenőrzésnek kell alávetni. A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a vírusok ne kerüljenek be a rendszerbe, és a PSS nem vállal felelősséget e tekintetben. Sem a PSS (sem a weboldal biztosításában és karbantartásában részt vevő más személyek) nem vállal felelősséget a webhelyen megadott információk pontosságáért, és az ilyen információk felhasználása a felhasználó kizárólagos kockázatára történik. A PSS nem vállal felelősséget bármilyen jellegű veszteségért vagy kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség elvesztését, a goodwillt vagy bármilyen típusú pénzügyi vagy egyéb vagyoni vagy közvetlen vagy különleges közvetett vagy következményes veszteséget, akár gondatlanságból, akár szabálysértésből származik. szerződés vagy egyéb kötelesség a weboldalon található információk felhasználásából vagy azok felhasználásából fakadóan.

 

5. A garanciák kizárása

A betéti és fizetési szolgáltatások használatára vonatkozó utasításokon, valamint a jelenleg érvényes kamatlábakon kívül a PSS nem vállal garanciát, és (az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben) elhárít minden felelősséget minden olyan adatért, információért vagy tanácsért, amelyet Ön a weboldal, beleértve az ilyen adatokra, információkra vagy tanácsokra gyakorolt ​​bármely következményt. A webhelyen található információkat semmilyen formában vagy módon nem lehet másolni, továbbítani vagy reprodukálni a PSS előzetes hozzájárulása nélkül. A weboldal kialakításával és tartalmával kapcsolatos minden szerzői jog és hasonló jog a PSS -t és annak licencadóit illeti.

 

6. Előterjesztések

Ha ötleteket, javaslatokat, dokumentumokat és/vagy javaslatokat küld a PSS -nek a Kapcsolatfelvétel linkjein keresztül, akkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) az Ön hozzájárulása nem tartalmaz bizalmas vagy védett információkat; (b) a PSS -t nem terheli sem kifejezett, sem hallgatólagos titoktartási kötelezettség a Hozzájárulások tekintetében; (c) a PSS jogosult az ilyen Hozzájárulások felhasználására vagy közzétételére (vagy a döntésre, hogy nem használja vagy nem hozza nyilvánosságra) az ilyen hozzájárulásokat bármilyen célra, bármilyen módon, bármely médiában világszerte; (d) a PSS -nek lehet valami hasonlója a már vizsgált vagy fejlesztés alatt álló hozzájárulásokhoz; (e) az Ön hozzájárulásai automatikusan a PSS tulajdonába kerülnek, anélkül, hogy a PSS -nek bármilyen kötelezettsége lenne Önnel szemben; és (f) Ön semmilyen körülmények között nem jogosult semmiféle kártérítésre vagy visszatérítésre a PSS -től.

 

7. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítsa és tartsa ártalmatlanná a PSS -t és leányvállalatait, leányvállalatait, tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, partnereit és licencadóit minden olyan követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat, amelyeket harmadik fél az Ön által benyújtott tartalom miatt vagy abból ered. , közzétehet, továbbíthat, módosíthat vagy más módon hozzáférhetővé tehet a PSS -szolgáltatásokon, a PSS -szolgáltatások használatán, a PSS -szolgáltatásokhoz való kapcsolódásán, a Felhasználási feltételek megsértésén vagy mások jogainak megsértésén.

 

8. Felmondás

A PSS -fiókját, a hozzá tartozó e -mail címeket és a PSS -szolgáltatásokhoz való hozzáférést megszüntetheti, ha benyújtja a PSS -nek a felmondási kérelmet. Ön elfogadja, hogy a PSS előzetes értesítés nélkül azonnal megszüntetheti, korlátozhatja hozzáférését vagy felfüggesztheti PSS -fiókját, bármely kapcsolódó e -mail címét és hozzáférését a PSS -szolgáltatásokhoz. Az ilyen megszüntetés oka, a hozzáférés korlátozása vagy felfüggesztése magában foglalja, de nem kizárólagosan, a) a Felhasználási feltételek vagy más beépített megállapodások vagy irányelvek megsértését vagy megsértését, (b) a bűnüldöző vagy más kormányzati szervek kéréseit, ( c) a PSS -szolgáltatások (vagy azok bármely része) megszüntetése vagy lényeges módosítása, (d) váratlan technikai vagy biztonsági problémák vagy problémák, (e) hosszabb tétlenségi időszakok, (f) és/vagy csalás vagy jogellenes tevékenység . Továbbá beleegyezik abba, hogy minden felmondást, hozzáférési korlátozást és okból történő felfüggesztést a PSS saját belátása szerint hajt végre, és hogy a PSS nem tartozik felelősséggel Ön vagy harmadik fél felé a fiókja, a kapcsolódó e -mail cím vagy a a PSS szolgáltatásokat.

 

9. szerzői jog

A webhelyen található információk szerzői joga nemzetközi szerződések és számos ország törvényei alapján fennáll. A Scandinavia AS tulajdonában van. hacsak másként nem jelezzük. Letöltheti a dokumentum egyetlen példányát, és elkészíthet egy nyomtatott példányt, ha szükséges referenciaként. A vonatkozó jogszabályok által megengedett kivételével a kiadvány egyetlen része sem másolható, adaptálható, nyilvánosan végrehajtható vagy bármilyen formában (grafikus, elektronikus vagy mechanikus, ideértve a fénymásolást, a rögzítést, a szalagozást vagy az információ -visszakeresésben történő tárolást) rendszer) a Scandinavia AS külön írásbeli hozzájárulása nélkül.